thiết kế phòng thí nghiệm mỹ phẩm

Thiết kế phòng lab mỹ phẩm – Cosmetic Laboratory Design


Thiết kế phòng lab mỹ phẩm - Cosmetic Laboratory Design

Thiết kế phòng lab mỹ phẩm – Cosmetic Laboratory Design Phòng thí nghiệm mỹ phẩm nghiên cứu, cải tiến các sản phẩm hiện có và phát triển các sản phẩm chất lượng cao từ giai đoạn thai nghén đến sản xuất đầy đủ. Sản xuất và cung cấp các sản phẩm chăm sóc da, chăm

Thiết kế phòng thí nghiệm mỹ phẩm


Thiết kế phòng thí nghiệm mỹ phẩm

Lab RD Cosmetic – Thiết kế phòng thí nghiệm mỹ phẩm với việc kiểm định mỹ phẩm với hạng mục bàn thí nghiệm mỹ phẩm, thiết bị kiểm định mỹ phẩm, cho nhân viên QA/QC kiểm định mỹ phẩm Thiết kế phòng thí nghiệm mỹ phẩm Với các nội thất phòng kiểm định chính như:

0936 056 005