thiết kế phòng thí nghiệm hóa

Thiết kế phòng lab thực hành hóa sinh lý


Thiết kế phòng thí nghiệm hóa sinh lý trường học

Phòng Thực hành Hóa học, Sinh học, Vật lý được thiết kế xây dựng để phục vụ cho học tập nghiên cứu Phòng Đào tạo Thực hành Hóa học, Sinh học, Vật lý được thiết kế với các khu vực, phòng chính sau: Phòng thực hành vật lý Phòng thực hành hóa sinh Phòng chuẩn

0936 056 005