thiết kế phòng thí nghiệm chế biến nông sản

Thiết kế phòng thí nghiệm công nghệ chế biến nông sản


Thiết kế phòng thí nghiệm công nghệ chế biến nông sản

Phòng thí nghiệm công nghệ chế biến nông sản Phòng lab trang bị máy móc thiết bị phòng thí nghiệm thuộc lĩnh vực nông sản phục vụ cho công tác nghiên cứu Phòng thí nghiệm Vi sinh: 1. Máy khuấy từ 2. Máy đo độ cứng của trái cây FR-5120 3. Máy đo diệp lục

0936 056 005