thiết kế phòng lab vi sinh

Thiết kế phòng thí nghiệm vi sinh


Thiết kế phòng thí nghiệm vi sinh

Tùy theo yêu cầu của loại mẫu thử, số lượng mẫu thử và phương pháp kiểm mà thiết kế phòng thí nghiệm vi sinh cho phù hợp. Việc bố trí và thiết sao cho an toàn, không nhiễm chéo và thuận lợi cho việc duy chuyển. Video thiết kế phòng thí nghiệm vi sinh Các

0936 056 005