thiết kế phòng lab nhà máy dệt nhuộm

Thiết kế phòng lab nhà máy dệt nhuộm KCN VSIP Quảng Ngãi


Thiết kế phòng lab nhà máy dệt nhuộm KCN VSIP Quảng Ngãi

Lý Sơn Sa Kỳ Lab được khách hàng tin tưởng chọn làm đơn vị tư vấn, thiết kế phòng lab nhà máy dệt nhuộm KCN VSIP Quảng Ngãi. Sản xuất vải dệt thoi: Sản xuất và gia công sản xuất các loại vải và bán thành phẩm vải (dệt thoi). Sản xuất và gia công

0936 056 005