thiết kế phòng lab IVF

Hồ sơ thuyết minh thiết kế dự án nội thất phòng thí nghiệm


Hồ sơ thuyết minh thiết kế dự án nội thất phòng thí nghiệm

QUY MÔ DỰ ÁN I. QUY MÔ DỰ ÁN: Mua sắm nội thất phòng thí nghiệm khu IVF của Bệnh viện Từ Dũ, như sau: 1. PHÒNG THÍ NGHIỆM 1.1. Bàn thí nghiệm áp tường Mặt bàn: – Tấm Phenolic dày 18 mm, loại chuyên dùng cho phòng thí nghiệm – Vật liệu tấm Phenolic

Thiết kế trung tâm LAB HIẾM MUỘN IVF


Thiết kế trung tâm lab hiếm muộn ivf

Thiết kế trung tâm lab hiếm muộn ivf có những phòng chức năng sau: Phòng lab IVF Phòng thủ thuật 1 Phòng thủ thuật 2 Phòng điệm Phòng xét nghiệm nam khoa Phòng lưu trữ Kho sạch lab Phòng tiêm thuốc Kho dơ Xem thêm: Thiết kế phòng lab IVF bệnh viện Từ Dũ

0936 056 005