phòng xét nghiệm PCR

Thiết kế phòng xét nghiệm cho thủy sản


Thiết kế phòng xét nghiệm cho thủy sản

Phòng xét nghiệm Real-time PCR được đầu tư với kinh phí 2,5 tỷ đồng có năng lực xét nghiệm các bệnh giám sát Đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và đã được Bộ NN&PTNT đánh giá, chỉ định xét nghiệm bệnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Là 1 trong 9 phòng xét

0936 056 005