phòng lab sinh học phân tử

Thiết kế nội thất phòng xét nghiệm sinh học phân tử


Thiết kế nội thất phòng xét nghiệm sinh học phân tử

Thiết kế phòng Lab sinh học phân tử có những loại nào? Hiện tại rất nhiều đơn vị thiết kế phòng Lab sinh học phân tử đang hoạt động. Tùy theo yêu cầu cụ thể của phía đối tác mà diện tích, các phòng chức năng có thể thay đổi. Tuy nhiên, 3 loại phòng

Thiết kế phòng xét nghiệm sinh học phân tử


Thiết kế lab cho xét nghiệm chẩn đoán bằng SHPT

Phòng xét nghiệm sinh học phân tử Dự kiến diện tích tổng thể 9m x 8m = 72m2. 1. Phòng tiếp nhận mẫu – Phân tích và trả kết quả Yêu cầu Mô tả Diện tích dự kiến (m2) 3m x 4,6m Nhiệt độ phòng Không yêu cầu Áp suất Có áp suất âm Độ

0936 056 005