phòng Lab nghiên cứu nông sản

Dự án nội thất phòng thí nghiệm Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao trong Nông nghiệp


Thi công nội thất phòng thí nghiệm Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao TP HCM

Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, được thành lập theo Quyết định số 5938/QĐ-UBND ngày 22/11/2005 của UBND Tp.HCM, nhằm hoạt động nghiên cứu và chuyển giao

0936 056 005