phòng cảm quan thực phẩm

Thiết kế phòng cảm quan trường học


Thiết kế phòng cảm quan trường học

Thiết kế phòng cảm quan trường học có hai option trang bị đầy đủ đèn, bồn rửa, bàn giáo viên, bàn chuẩn bị, tủ lưu mẫu.   Option thứ nhất trang bị đầy đủ đèn, bồn rửa, bàn giáo viên, bàn chuẩn bị, tủ lưu mẫu Option thứ hai tiết kiệm, đơn giản   Xem

0936 056 005