nội thất phòng thí nghiệm môi trường

Thi công nội thất phòng thí nghiệm môi trường


Thi công nội thất phòng thí nghiệm môi trường

Lý Sơn Sa Kỳ Lab tư vấn thiết kế, sản xuất và thi công lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và môi Trường Đại Phú hoạt động chính trong các lĩnh vực: ✤ Phân tích thí nghiệm ✤ Quan trắc môi trường ✤ Lập báo cáo

0936 056 005