nội thất phòng thí nghiệm hiệu chuẩn thiết bị

Thi công lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm điện tử


Thi công lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm điện tử

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ/LAB HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ UNITEK Phòng thí nghiệm Unitek với hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng và duy trì theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, nghị định số 105/2016/NĐ-CP của chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

0936 056 005