nội thất phòng lab trung tâm R&D

Thi công lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm Công ty Cổ Phần Hóa Chất Á Châu


Thi công lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm Innovation Center Công ty Cổ Phần Hóa Chất Á Châu

Thi công lắp đặ nội thất phòng thí nghiệm INNOVATION CENTER của Công ty CP Hóa chất Á Châu Các công ty sản xuất ở Việt Nam và trên toàn thế giới luôn cần một đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực nguyên | liệu, phụ gia, hương liệu… để cùng phát triển sản

Thi công lắp đặt nội thất phòng lab trung tâm R&D Nanpao Material Việt Nam


Thông công lắp đặt nội thất phòng lab Trung tâm R&D Nanpao Material Việt Nam

Thi công lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm trung tâm R&D Nanpao Material Việt Nam Nan Pao được thành lập vào năm 1963 bởi Huang, Tang Qing Yun. Khởi đầu là một nhà máy nhuộm và hoàn thiện nhỏ theo thời gian đã phát triển thành một trong những công ty lớn nhất và

0936 056 005