Nhà máy Chế biến hạt điều Intersnack

0936 056 005