lab sinh học phân tử

Thiết kế phòng xét nghiệm sinh học phân tử


Thiết kế lab cho xét nghiệm chẩn đoán bằng SHPT

Phòng xét nghiệm sinh học phân tử Dự kiến diện tích tổng thể 9m x 8m = 72m2. 1. Phòng tiếp nhận mẫu – Phân tích và trả kết quả Yêu cầu Mô tả Diện tích dự kiến (m2) 3m x 4,6m Nhiệt độ phòng Không yêu cầu Áp suất Có áp suất âm Độ

0936 056 005