Thi công hệ thống hút khí cục bộ cho phòng thí nghiệm


Thi công hệ thống hút khí cục bộ cho phòng thí nghiệm

– Chụp hút di động được gắn phía trên trần, ngay mặt bàn làm việc. Có thể di chuyển qua lại, lên xuống dễ dàng. Phù hợp với các yêu cầu hút hơi khí cho các thiết bị nhỏ, di động,… hoặc khi thực hiện thí nghiệm với các chất dung môi dễ bay hơi,