Bàn thí nghiệm bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế giá cạnh tranh

Bàn thí nghiệm bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế, giá cạnh tranh

Lý Sơn Sa Kỳ Lab chuyên cung cấp bàn thí nghiệm bệnh viện. Một phòng thí nghiệm y tế  hoặc  phòng thí nghiệm lâm sàng  là một  phòng thí nghiệm mà các xét nghiệm bệnh lý lâm sàng  được thực hiện trên các mẫu lâm sàng để lấy thông tin về  sức khỏe  của  bệnh

0934 51 75 76