Vòi rửa chuyên dụng cho phòng thí nghiệm

Vòi rửa chuyên dụng 1 nhánh cho phòng thí nghiệm