Bàn thí nghiệm trường học

– Để đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông.

– Các trường đã được chú trọng hơn rất nhiều trong việc đầu tư cơ sở vật chất. Trong đó đáng quan tâm nhất chính là các thiết bị bàn thí nghiệm cho trường học được nhiều trường đầu tư rất mạnh.