Bàn thí nghiệm trung tâm type P

Bàn thí nghiệm trung tâm TYPE P được dùng trong phòng lab chủ yếu với mục đích thao tác, đặt các loại máy móc thiết bị phân tích kĩ thuật