Bàn thí nghiệm trung tâm dài 4.2m có kệ hóa chất 2 tầng 2 chậu rửa